Συντήρηση Ιστοσελίδων Σέρρες

Συντήρηση Ιστοσελίδων Σέρρες


Συντήρηση Ιστοσελίδων Σέρρες

Σίγουρα η συντήρηση, ανανέωση και υποστήριξη μίας ιστοσελίδας είναι απολύτως απαραίτητη και πρέπει να γίνεται συνέχεια γιατί στην ουσία αυτός ο ιστότοπος είναι το πρόσωπο της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Ένα τυπικό συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας, περιλαμβάνει τον έλεγχο του  website όσον αφορά στο περιεχόμενο της (διόρθωση κειμένων, αλλαγή και προσθήκη εικόνων, προσθήκη ανακοινώσεων και νέων κ.α.), τη διασφάλιση ότι η ιστοσελίδα σας θα είναι πάντοτε online και η λειτουργία του μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα σε περίπτωση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Στο τέλος μετά την συντήρηση μιάς ιστοσελίδας γίνεται πάντα έλεγχος για τη σωστή και ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συντήρηση και ανανέωση των ιστοσελίδων εντός 24 ωρών τους σε προνομιακές και οικονομικές τιμές.

Ένας εταιρικός δικτυακός τόπος θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για:

Αλλαγές στο περιεχόμενο και τις εικόνες της ιστοσελίδας σας
Αλλαγές σε καταλόγους προϊόντων
Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
Προσθήκες προϊόντων
Νέες Ανακοινώσεις
Προσθήκη προσφορών
Νέους συνδέσμους (links)
 Αλλαγές στο προσωπικό
 Μεταβολές ή εμπλουτισμό δραστηριοτήτων
Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της συντήρησης και ανανέωσης ιστοσελίδων επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6972520075.

( 28 Votes )